CBT sm יצירתי

לימודי פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית בשילוב משחק, יצירה ואמנויות

בשיתוף המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה

רוצה שניצור איתך קשר?

CBT יצירתי

התוכנית- CBT יצירתי מיועדת להכשיר מטפלים בגישת טיפול קוגניטיבית התנהגותית בדרך יצירתית ומהנה- תוך שילוב יצירה, משחק ואמנויות.

ייחודה של התכנית מתבטאת בחיבור שבין דרך הטיפול הקוגניטיבית-התנהגותית שהנה מבוססת מחקר , ממוקדת מטרה ויעילה לבין כלים יצירתיים ואמנותיים, שמותאמים לייחודיות המטופל , לטיפול בסביבתו הטבעית ומאפשרים להגיע למגוון רחב של אוכלוסיות בעלות יכולות וצרכים שונים.

לפיכך, התכנית מקנה מקום רב לחשיבות המשחק, לעמדה הטיפולית המשחקית והיצירתית, לאמנויות וליצירה, ככלים מרכזיים בארגז הכלים הטיפולי של המטפל הקוגניטיבי התנהגותי.

פסיכותראפיה קוגניטיבית התנהגותית הינה תראפיה עכשווית המאמינה שניתן ליצור שינוי באמצעות מיפוי והמשגה, מציאת פרשנויות אלטרנטיביות לעיוותים הקוגניטיביים המובילים להתנהגות בלתי מסתגלת, למידה, תרגול ויישום של מיומנויות שונות: רגשיות, חברתיות והתנהגותיות , פתרון בעיות, שליטה עצמית ועוד.

גישה טיפולית זו מאמינה שלכל אדם, באשר הוא, יש כוחות בהם ניתן להשתמש כמוקד לשינוי ולהעצמת היכולות.

הגישה מתמקדת בהווה, ואילו העבר נבחן במטרה לחולל שינוי בהווה ובעתיד. הטיפול ממוקד מטרות ומתבסס על ידע מחקרי נצבר. הקשר הבינאישי שנוצר בין המטפל למטופל, המבוסס על שיתוף מלא בתהליך, הינו מרכיב חשוב אך לא בלעדי בתהליך הטיפולי.

טיפול התנהגותי קוגניטיבית בכלים יצירתיים – רק בפסגות!

מכון פסגות פיתח ויישם בשנים האחרונות תכניות לימודים להכשרת אנשי טיפול בפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית על פי פרופסיות. מקרקע זו צמח גם מסלול CBT יצירתי – תוכנית ייחודית וחדשנית למטפלים הרוצים ללמוד שילוב בין כלי היצירה והמשחק לבין ה-CBT. הכלים הנרכשים במסגרת הלימודים מסייעים ליצירת טיפול ממוקד, קצר מועד, מכוון מטרה ויעיל המשתף את המטופל באופן שווה ואקטיבי, תוך שימוש בשפה היצירתית והמשחקית.
התוכנית פועלת במקביל למסלולים נוספים: סי. בי. עו"ס  לעובדים סוציאלייםשיא בייעוץ ליועצים ופסיכולוגיים חינוכיים וסי. בי. טי ארטס למטפלים באמנויות.

מה כוללים  לימודי ה-CBT יצירתי?

 • הקניית ידע בתחום תיאוריות קוגניטיביות והתנהגותיות בראייה היסטורית ועכשווית.
 • לימוד עקרונות, כלים וטכניקות בטיפול קוגניטיבי התנהגותי.
 • הקניית כלים לעבודה מערכתית ולחיבור תחומים ופרופסיות.
 • סדנאות, התנסויות ותרגול באמצעות משחק ויצירה.
 • לימוד חווייתי ויצירתי, תוך התנסות אישית והתאמת כלים לסוגי מטופלים שונים.
 • התערבויות טיפוליות ממוקדות.
 • הדרכות קבוצתיות במחיר מוזל עבור תלמידי התכנית
 • הסמכה כמטפלים קוגניטיביים התנהגותיים
 • פרוטוקולים טיפוליים לתחומי בעיה והפרעות רבים
 • השתייכות לקהילה טיפולית
 • מצגות, חומרי הוראה, שאלונים, דפי עבודה ועוד…

CBT יצירתי מספקת את המיטב למטפלים לעבודה עם ילדים, נוער, ומבוגרים:

 • הסמכה כמטפל/ת קוגניטיבי/ת התנהגותי/ת
 • כלים יעילים ליישום מיידי בעבודה פרטנית וקבוצתית
 • הדרכות קבוצתיות במחירים מוזלים
 • הוראה ע"י סגל מרצים בכיר
 • חוויית לימוד אחרת עם יחס אישי, המאפשר לכל סטודנט/ית לקבל את מלוא תשומת הלב.
 • הכרה מהאגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי (איט"ה)
 • מוכר לגמול השתלמות
 • לימודים המתקיימים בשיתוף המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה
 • שכר לימוד – התמורה הגבוהה ביותר לכסף שלכם! ובפריסה ל-10 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה
 • אפשרות המשך לשנה ג׳ וקבלת תעודה על לימודי פסיכותרפיה תלת שנתיים

תכנית הלימודים מוכרת ע״י האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי (איט"ה)

הלימודים מתקיימים בשיתוף המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה

התכנית מוכרת לגמול השתלמות, לקרן השתלמות ולשנת שבתון

קראו עוד בידיעון התכנית

רוצה שניצור איתך קשר?

הלימודים יתקיימו בקמפוס מכללת רמת גן, בימי ג', בין השעות: 8:30-13:00
ובימים מרוכזים נוספים