טיפול בפוביות

phobia

פוביה היא תגובה לפחד קיצוני כרוני ומוגזם לגירוי או למצב מסוים, כלומר, הפוביה מופעלת מגורם ספציפי או ממצב מסוים. הפוביה מגבילה מאוד את הסובל וגורמת לו להימנע ממצבים או מתחומים שהפוביה קשורה אליהם בחווייתו של הסובל.

לדוגמה, פוביה מכלבים: הסובל ימנע לא רק מכלב מסוים או מכלבים דומים, אלא גם ממפגשים עם הולכים אחרים על 4 כמו חתולים. כתוצאה מכך הסובל יימנע ממקומות בהם קיים סיכוי למפגש כזה, כמו פארק.

לפעמים הפוביה גורמת לתחושת גועל. לעומת תגובת הפחד, לתחושת גועל לוקח יותר זמן להתמתן. תחושת גועל קשורה יותר לפוביה מפני בעלי חיים קטנים, פוביה מדם, פוביה מזריקות ומזיהום.

בדרך כלל הסובל מבין שהפוביה לא רציונלית או שתגובתו מוגזמת, אך הוא לא מצליח לשלוט בתגובותיו.

רוצה שניצור איתך קשר?

    הגישה היעילה לטיפול בפוביות היא הגישה קוגניטיבית-התנהגותית. הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי עוסק בהערכת המשגה, בקביעת מטרות ובמציאת קריטריונים להצלחה.

    במהלך הטיפול הסובל מפוביות נחשף לאובייקטים או לסיטואציות שמעוררים את הסימפטומים של הפוביה. עד שמתבצעת הקהייה שיטתית של הפוביות, המטפל והמטופל מכינים ביחד רשימה של המצבים שמעוררים את הפוביות, וכל מצב מקבל ציון לפי עוצמת החומרה של הסימפטומים. החשיפה נעשית באופן הדרגתי עם או בלי מלווה. תוך כדי החשיפות ההדרגתיות נוצרת ירידה בעוצמת התגובה לגירוי וירידה בעוצמת הסימפטומים הגופניים, וכך גם משתנה החשיבה האוטומטית האסונית.

    פוביות נוטות להתגבר במצבי לחץ מתמשכים אבל באמצעות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי הסימפטומים פוחתים משמעותית ואיכות החיים של המטופל משתפרת באופן ניכר.