psagot_logo
op_logo

לוגו פסגותלוגו האוניברסיטה הפתוחה

גישה קוגניטיבית התנהגותית

טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית-התנהגותית הוא טיפול עכשווי, ממוקד בהווה ובעתיד, נשען על כוחותיו של המטופל ומשאביו האישיים. הגישה מבוססת מחקר ונמצאת מתאימה ויעילה לטווח רחב של אוכלוסיות וצרכים.

ייחודיות התכנית CBT יצירתי

מכון פסגות מפתח ומיישם תכניות לימוד להכשרת אנשי טיפול בפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית. על פי פרופסיות.

תכנית המשלבת משחק והבעה ככלי לחיזוק הנפש, לפיתוח ומימוש יכולות,  ליצירת קשרים ורכישת מיומנויות חדשות. באמצעות השילוב מתהווה קשר בינאישי  מאפשר אשר מבסס את מעורבות המטופל באופן אקטיבי פותח פתח להנאה ויצירת שינוי בטווח קצר.

יתרונות התכנית:

 • הסמכה כמטפל/ת קוגניטיבי/ת-התנהגותי/ת

 • הקניית כלים לעבודה מערכתית ולחיבור תחומים ופרופסיות

 • עקרונות כלים וטכניקות ליישום מידי באופן  בהתאמה למטופלים שונים

 • למידה חוויתית, התנסות אישית בקבוצות קטנות

 • שימוש בפרוטוקולים טיפוליים על פי הגדרת מטרות טיפוליות

 • סגל מרצים קלינאי בכיר

 • ימי עיון מרוכזים, מצגות וחומרי הוראה

 • הדרכות קבוצתיות בתשלום סמלי ומסובסד

 • לימודים במכון טיפולי בשיתוף מערך לימודי החוץ של האו”פ

 • הכרה לגמול השתלמות

 • אפשרות המשך לשנה ג׳ וקבלת תעודה על לימודי פסיכותרפיה תלת שנתיים

היקף התכנית:

התכנית מורכבת מ-4 סמסטרים לימודי בוקר בימי ג’, סה״כ 340 ש”א, 10-12 ימי עיון מרוכזים, 50 שעות הדרכה בקבוצות קטנות.

תנאי קבלה:

 • תואר שני

 • ניסיון בטיפול

 • ראיון אישי

 • 2 המלצות

 • נגישות למטופלים במהלך הלימודים

תעודת סיום

תעודה מטעם מכון פסגות ומערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.
התכנית עומדת בסטנדרטים של:
European Association of Behavioural & Cognitive Therapies

therapy_web

הכרה על ידי איט”ה (האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי)

רוצה שניצור איתך קשר?