psagot_logo
op_logo

לוגו פסגותלוגו האוניברסיטה הפתוחה

גישה קוגניטיבית התנהגותית

טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית-התנהגותית הוא טיפול עכשווי, ממוקד בהווה ובעתיד, נשען על כוחותיו של המטופל ומשאביו האישיים ומתאים לטווח רחב של אוכלוסיות וצרכים. גישה זו מבוססת מחקרית ומומלצת ע”י ארגון הבריאות העולמי.

ייחודיות התכנית CBT- ARTS

מכון פסגות מפתח ומיישם תכניות לימוד להכשרת אנשי טיפול בפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית. על פי פרופסיות.

התכנית משלבת בין כלים אומנותיים (אמנות, תנועה, דרמה, פסיכודרמה, מוסיקה וביבליותרפיה) לבין תרפיה קוגניטיבית התנהגותית. שימוש בכוחה המרפא של האמנות באמצעות שילובן עם גישות פסיכולוגיות קיימות מתאפשר שיח הנשען על היצירה והביטוי המילולי הבלתי אמצעי. גישה חדשנית זו ממקדת ומשתפת את המטופל באופן שווה ואקטיבי.

התכנית פועלת במקביל ל-3 מסלולי לימוד נוספים: סי. בי. עו”ס  לעובדים סוציאלייםשיא בייעוץ ליועצים חינוכיים ו-CBT יצירתי – למטפלים יצירתיים.

יתרונות התכנית:

 • הסמכה כמטפל/ת קוגניטיבי/ת-התנהגותי/ת

 • הקניית כלים לעבודה מערכתית ולחיבור תחומים ופרופסיות

 • עקרונות כלים וטכניקות ליישום מידי באופן  בהתאמה למטופלים שונים

 • למידה חוויתית, התנסות אישית בקבוצות קטנות

 • שימוש בפרוטוקולים טיפוליים על פי הגדרת מטרות טיפוליות

 • סגל מרצים קלינאי בכיר

 • ימי עיון מרוכזים, מצגות וחומרי הוראה

 • הדרכות קבוצתיות בתשלום סמלי ומסובסד

 • לימודים במכון טיפולי בשיתוף מערך לימודי החוץ של האו”פ

 • הכרה לגמול השתלמות ולשנת שבתון

 • אפשרות המשך לשנה ג׳ וקבלת תעודה על לימודי פסיכותרפיה תלת שנתיים

היקף התכנית:

התכנית מורכבת מ-4 סמסטרים לימודי ערב בימי ג’, סה״כ 340 ש”א, 10-12 ימי עיון מרוכזים, 50 שעות הדרכה בקבוצות קטנות.

תנאי קבלה:

 • תואר שני

 • ניסיון בטיפול

 • ראיון אישי

 • 2 המלצות

 • נגישות למטופלים במהלך הלימודים

תעודת סיום

תעודה מטעם מכון פסגות ומערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.
התכנית עומדת בסטנדרטים של:
European Association of Behavioural & Cognitive Therapies

therapy_web

הכרה על ידי איט”ה (האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי)

רוצה שניצור איתך קשר?