psagot_logo
op_logo

לוגו פסגותלוגו האוניברסיטה הפתוחה

גישה קוגניטיבית התנהגותית

טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית-התנהגותית הוא טיפול עכשווי, ממוקד בהווה ובעתיד, נשען על כוחותיו של המטופל ומשאביו האישיים ומתאים לטווח רחב של אוכלוסיות וצרכים. גישה זו מבוססת מחקרית ומומלצת ע”י ארגון הבריאות העולמי.

ייחודיות התכנית CB-עו”ס לעובדים סוציאליים

מכון פסגות מפתח ומיישם תכניות לימוד להכשרת אנשי טיפול בפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית. על פי פרופסיות.
מטרת התכנית היא להקנות כלים יעילים להתערבות טיפולית באמצעות פרוטוקולים לקשת רחבה של גילאים ותחומי קושי. התכנית משלבת בין המאפיינים הייחודיים של עבודה בראייה רב מערכתית לבין טכניקות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי.

התכנית פועלת במקביל ל-3 מסלולי לימוד נוספים: שיא בייעוץ ליועצים חינוכיים, סי. בי. טי ארטס למטפלים באמנויות ו-CBT יצירתי – למטפלים יצירתיים.

יתרונות התכנית:

 • הסמכה כמטפל/ת קוגניטיבי/ת-התנהגותי/ת

 • הקניית כלים לעבודה מערכתית ולחיבור תחומים ופרופסיות

 • עקרונות כלים וטכניקות ליישום מידי באופן  בהתאמה למטופלים שונים

 • למידה חוויתית, התנסות אישית בקבוצות קטנות

 • שימוש בפרוטוקולים טיפוליים על פי הגדרת מטרות טיפוליות

 • סגל מרצים קלינאי בכיר

 • ימי עיון מרוכזים, מצגות וחומרי הוראה

 • הדרכות קבוצתיות בתשלום סמלי ומסובסד

 • לימודים במכון טיפולי בשיתוף מערך לימודי החוץ של האו”פ

 • הכרה לגמול השתלמות

 • אפשרות המשך לשנה ג׳ וקבלת תעודה על לימודי פסיכותרפיה תלת שנתיים

היקף התכנית:

התכנית מורכבת מ-4 סמסטרים לימודי בוקר או ערב בימי ג’, סה״כ 340 ש”א, 10-12 ימי עיון מרוכזים, 50 שעות הדרכה בקבוצות קטנות.

תנאי קבלה:

 • תואר שני (יבחנו בעלי תואר ראשון וניסיון טיפולי עשיר)

 • ניסיון בטיפול

 • ראיון אישי

 • 2 המלצות

 • נגישות למטופלים במהלך הלימודים

תעודת סיום

תעודה מטעם מכון פסגות ומערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.
התכנית עומדת בסטנדרטים של:
European Association of Behavioural & Cognitive Therapies

therapy_web

הכרה על ידי איט”ה (האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי)

רוצה שניצור איתך קשר?