psagot_logo_color_narrow
op_logo
logos-psagot-op

שיא בייעוץ

CBT ליועצים חינוכיים

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, מתבסס על ההנחה שניתן לפתור בעיות אצל הנועץ באמצעות חקר והערכת המחשבות והפרשנויות המכשילות אותו. הייעוץ הטיפולי הינו ממוקד ויעיל ומציע חלופה קצרה בהשוואה לגישות טיפוליות אחרות. למעשה הגישה הקוגניטיבית התנהגותית, הינה אוסף דרכי התערבות שיעילותן הוכחה מחקרית (לעיתים תוך פרק זמן של מספר טיפולים). יותר ויותר מטפלים ואנשי חינוך ומפרופסיות נוספות, פונים בשנים האחרונות לגישת ה- CBT בעקבות יעילותה והעמידה בהצלחה באתגרים רגשיים והתנהגותיים בעידן חדש.
לכן העניין הרב והביקוש לייעוץ ולטיפול הקוגניטיבי התנהגותי נמצא בעלייה מתמדת ועבור כל מי שרוצה, פותח חלון להזדמנויות רבות. תכנית שיא ביעוץ היא תכנית ייחודית המותאמת לפרופסיות היועצים והפסיכולוגים החינוכיים. התכנית משלבת בין צורכי אוכלוסיות היעד (ילדים, נוער, משפחות ומערכת החינוך), בדגש על הפרעות אופייניות, לבין הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי.

yeutz_lp_mobile

ראשי המגמה: ד”ר וגנר לינדה ופרופ׳ יהודה בר שלום

ד״ר וגנר לינדה – מדריכה ארצית בתחום ההפרעות הנפשיות, יועצת חינוכית, מוסמכת בטיפול משפחתי, מומחית בטיפול קוגניטיבי התנהגותי ומדריכה מוסמכת. מרצה לתלמידי מוסמך בביה”ס לע”ס באוניברסיטת תל אביב ובתכנית “עוצמה”.
פרופ׳ יהודה בר שלום – נשיא לשעבר של אוניברסיטת הבראיקה במקסיקו, משמש כיועץ בינלאומי של TEAM CBT בלטינו אמריקה ומכשיר מטפלים בשיטה זו גם בישראל ובאירופה. לשעבר ראש בי”ס לחינוך וחברה בקריה אקדמאית אונו, לשעבר סגן נשיא ודיקן הסטודנטים במכללה על שם דויד ילין. מרצה באוניברסיטה העברית ומכשיר יועצים במכללה האקדמית ברמת גן ובמכללה למנהל.

box_yeutz_lp

למי התכנית מתאימה?

תכנית “שיא בייעוץ” מתאימה ל:
פסיכולוגים ויועצים חינוכיים ובעלי רקע אקדמי וניסיון בחינוך מיוחד

יתרונותיה של התכנית

 • הסמכה כמטפל/ת קוגניטיבי/ת-התנהגותי/ת

 • רכישת כלים יעילים ליישום מידי בעבודה
 • קבוצות קטנות ויחס אישי
 • סגל מרצים קלינאי בכיר
 • ימי עיון מרוכזים

 • הדרכות קבוצתיות בתשלום סמלי ומסובסד

 • הכרה על ידי איט”ה (האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי)

 • לימודים במכון טיפולי בחסות לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

 • הכרה לגמול השתלמות ולשנת שבתון

yeutz_box_530px

מדריכה ארצית בתחום ההפרעות הנפשיות, יועצת חינוכית, מוסמכת בטיפול משפחתי, מומחית בטיפול קוגניטיבי התנהגותי ומדריכה מוסמכת. מרצה לתלמידי מוסמך בביה”ס לע”ס באוניברסיטת תל אביב ובתכנית “עוצמה”.

פסיכולוגים ויועצים חינוכיים ובעלי רקע אקדמי וניסיון בחינוך מיוחד
 • הסמכה כמטפל/ת קוגניטיבי/ת-התנהגותי/ת
 • רכישת כלים יעילים ליישום מידי בעבודה
 • קבוצות קטנות ויחס אישי
 • סגל מרצים קלינאי בכיר
 • ימי עיון מרוכזים
 • הדרכות קבוצתיות בתשלום סמלי ומסובסד
 • הכרה על ידי איט”ה (האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי)
 • לימודים במכון טיפולי בחסות לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה
 • הכרה לגמול השתלמות ולשנת שבתון
לפרטים נוספים והרשמה