psagot_logo_color_narrow
op_logo
logos-psagot-op

הגישה הקוגניטיבית התנהגותית – כלי עבודה לעו”ס

גישה המתאימה לעבודה עם מגוון רחב של אוכלוסיות, ממוקדת בעיה,
המקנה כלים ומיומנויות להסתגלות והתמודדות עם מגוון של קשיים ובעיות

פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית הינה תרפיה עכשווית המתמקדת בהווה, הנשענת על כוחותיו ומשאביו של המטופל, מאמינה ביכולת לשנות ומתבססת על ידע מחקרי נצבר. העבר נבחן במטרה לחולל שינוי בהווה לקראת העתיד.
יעילותו של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי הוכחה מחקרית ועל כן גישה זו מועדפת על ידי ארגון הבריאות העולמי לטיפול במגוון רחב של בעיות.
בו זמנית, אנו עדים גם למגמת השתלבות ה-CBT במסגרת העבודה הסוציאלית ובכלל עולם הטיפול. ההתערבויות הקוגניטיביות התנהגותיות מובנות החל משלב איסוף המידע, דרך הבנת הבעיות האישיות והסביבתיות, זיהוי הכוחות והגורמים המעכבים, ומציאת הדרך לפתרון בעייתו של הפונה.
בנוסף, הגישה מתמקדת בדרכים לשימור ההישגים ומניעת הישנות הבעיה. טכניקות אלו מאפשרות לעו”ס להתמודד ביעילות עם האתגרים הניצבים מולו.

cbos_lp_mobile

ב-23.4.2023 יתקיים יום פתוח בשעה 19:00 בזום

להרשמה ליום הפתוח

  עובד סוציאלי, מטפל ומדריך קוגניטיבי-התנהגותי ומדריך SEE FAR CBT, מטפל בילדים, הורים, זוגות ומבוגרים. במגוון נושאים; סמכות הורית, שליטה עצמית, חרדה, OCD, כאב ופוסט-טראומה, לרבות טיפול כפוי בצווי פיקוח של בית משפט. עבד שנים רבות בשירותי הרווחה כולל עו”ס לחוק הנוער, מלמד CBT בביה”ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, לימד בביה”ס המרכזי להכשרת עו”ס במגוון קורסים, מנהל ומייסד מכון ורשביאק.
  • סי.בי.עו”ס הינה תכנית הלימודים היחידה בארץ לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית, שפותחה במיוחד עבור עובדים סוציאליים. התכנית משלבת בין הכלים והמאפיינים הייחודיים של עבודה בראייה רב היבטית לבין טכניקות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי.
  • התכנית מיועדת לעו”סים בעלי נסיון. מטרתה היא להקנות לכם מגוון כלים יעילים להתערבויות טיפוליות, המשלבים טיפול ממוקד וקצר מועד. התכנית מספקת מגוון פרוטוקולים טיפוליים (תכניות התערבות) לקשת רחבה של תחומי בעיות.
  • הסמכה כמטפל/ת קוגניטיבי/ת-התנהגותי/ת
  • רכישת כלים יעילים ליישום מידי בעבודה
  • חווית למידה ייחודית בקבוצה הומוגנית
  • קבוצות קטנות ויחס אישי
  • סגל מרצים קלינאי בכיר
  • ימי עיון מרוכזים
  • הדרכות קבוצתיות בתשלום סמלי ומסובסד
  • הכרה על ידי איט”ה (האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי)
  • לימודים במכון טיפולי בשת”פ אקדמי
  • הכרה לגמול השתלמות