הגישה הקוגניטיבית התנהגותית

Cognitive Behavioral Therapy

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מיועד להשיג מטרות ברורות, ומאפשר לפרט לנהל חיים עצמאיים נטולי מגבלות נפשיות. יעילותו של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מוכח מחקרית, והוא הפך בשנים האחרונות לטיפול הפסיכולוגי המועדף על ידי ארגון הבריאות העולמי, לטיפול באנשים שסובלים מפתלוגיה נפשית. יעילות ה-CBT הוכחה גם במצבים רפואיים, בהתמודדות עם מצבי משבר, התמודדויות עם מצבים נורמטיביים ופתרון בעיות בינאישיות ברמת המשפחה והחברה.

ההתערבויות הקוגניטיביות התנהגותיות מובנות, החל משלב איסוף האינפורמציה הספציפית, דרך הבנת הבעיות האישיות והסביבתיות, הכוחות והגורמים המעכבים, ועד לדרך לפתרון בעייתו של הפונה. בנוסף, הגישה מתמקדת בדרכים לשימור ההישגים ומניעת הישנות הבעיה. מסיבה זו, קל להעריך את תוצאות ההתערבות.

לקריאה נוספת: טיפול התנהגותי קוגנטיבי בדיכאון וחרדה

למה ללמוד פסיכותרפיה קוגנטיבית התנהגותית?

ההתפתחות המקצועית הטבעית היא הוספת נדבך של ידע על התנסות מקצועית קיימת.

לימודי CBT בתכניות הנוכחיות, מאפשרים התפתחות אישית ומקצועית הן במסגרת העבודה הציבורית והן בפרקטיקה הפרטית.

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מציב מטרות ברורות המושגות באמצעות שינוי התנהגותי ו/או חשיבתי של הפרט. היעדים מדידים ונבדקים בהתאמה לקריטריונים שנקבעים מראש.

מסיבה זו, הגישה הקוגניטיבית התנהגותית מתאימה כמודל עבודה לאנשי טיפול , בהלימה למדיניות ארגוני הבריאות העולמיים המכוונים להתערבויות ממוקדות בעלות יעילות מוכחת.

תוצרים לימודיים ומיומנויות טיפוליות קוגניטיביות התנהגותיות

* תכנית הלימודים תקנה הבנה רחבה של הבסיס התאורטי הקוגניטיבי-התנהגותי לטווח רחב של בעיות.

* במהלך הלימודים, יינתן דגש על תרגולים והתנסות חווייתית עם מצבים קליניים. בנוסף, יערכו ימי עיון והדרכות.

* לבוגרים, תהיה היכולת להתאים את הכלים הטיפוליים לבעיה הספציפית איתה מתמודד הפונה, וזאת עפ”י המודלים הקוגניטיביים התנהגותיים:

  • עריכת ראיון יעיל ומיומנויות הקשבה.
  • שימוש בגישה הרב-היבטית בתהליך הערכה.
  • שימוש בשיטות הערכה קוגניטיביות התנהגותיות (שאלונים, מדדים, תצפיות), והערכת תקפותן ומהימנותן.
  • הבנת הבעיות המוצגות בהקשר להמשגה הקוגניטיבית-התנהגותית: סיכום והשוואת גישות תאורטיות קוגניטיביות-התנהגותיות שונות, לצורך  הבטחת ההתערבות המתאימה.
  • רכישת ידע ומיומנויות להטמעה ולהפעלת התערבויות CBT בעלות יעילות מוכחת.
  • הכרות עם בעיות שכיחות (לדוגמה: התפתחותיות) ומצבים אבנורמאליים (פסיכו-פתולוגיים), וזאת גם בהקשרים תפקודיים (מודל הערכה רב היבטי). המטרות ותכנית הטיפול נעשות בשיתוף פעולה עם המטופל, ובמצבים של ילדים או חולי אקוטי או כרוני עם מערכת התמיכה שלו.
  • הגברת המוטיבציה, ההיענות לטיפול ומניעת הישנות.
  • התייחסות לסוגיות אתיות ומשפטיות.

בלעדי – לימודים לפי פרופסיה:

מכללת מכון פסגות היא המסגרת היחידה בארץ שמקיימת את המגמה העולמית של לימודים לפי פרופסיות. הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות תוך דגש על יחס אישי וייחודיות של הוראה והתאמת פרוטוקולים טיפוליים לפי פרופסיות.

סי. בי. עו”ס, לעובדים סוציאליים: הלימודים יקנו כלים ייחודיים ע”פ הגישה הקוגניטיבית התנהגותית- CBT. הגישה הקוגניטיבית התנהגותית תועבר לצד הגישה הרב – היבטית להבנת מצבים בעייתיים: נורמטיביים, התפתחותיים ו/או פתולוגיים של הפרט וסביבתו. המטרות יקבעו בהתאמה לרמת המצוקה, החולי והמשאבים האישיים ו/או הסביבתיים.

סי. בי. טי ארטס, למטפלים באמנויות: הלימודים יקנו כלים ייחודיים ע”פ הגישה הקוגניטיבית התנהגותית -CBT בדגש על שימוש בטכניקות מתחומי אמנות שונים, מסביבת העבודה ומהנושאים עימם מתמודדים המטפלים באמנות בעבודתם היומיומית. כמו כן, המטפלים יוכשרו לטפל בהפרעות שכיחות.

שיא.ביעוץ, ליועצים ופסיכולוגים חינוכיים: הלימודים משלבים בין הגישה הקוגניטיבית התנהגותית והגישה החינוכית. שני התחומים יאפשרו לימוד טיפול יעיל בהפרעות רגשיות והתנהגותיות שכיחות וכן בנושאים רלוונטיים לעבודת השדה.

CBT יצירתי, למטפלים יצירתיים: מסלול הכשרה דו חוגי ללימודי פסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית בשילוב עם כלים יצירתיים.

למה ללמוד בתכנית ייחודית לפרופסיה ?

מכללת מכון פסגות היא המסגרת היחידה בארץ שמקיימת את המגמה העולמית של לימודים לפי פרופסיות. תוכניות הלימודים מותאמות ספציפיות לפרופסיות השונות (עבודה סוציאלית, טיפול באמנויות, ייעוץ), תוך דגש על תפיסת העולם הטיפולית של הפרופסיה, השפה הטיפולית, האוריינטציה, הכלים, תחומי הבעיה והאוכלוסייה. הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות תוך דגש על יחס אישי וייחודיות של הוראה והתאמת פרוטוקולים טיפוליים. למידע נוסף על קורס פסיכותרפיה.

כל התכניות מתקיימות באישור המחלקה ללימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.

הלימודים מתקיימים בקמפוס מכללת ר”ג ,בימי ג’, בשעות הבוקר/ אחה”צ.

לפרטים והרשמה: 03-5288171

cbt.academy@gmail.com

רוצה שניצור איתך קשר?