psagot_logo_color_narrow
op_logo
logos-psagot-op

לימודי פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית CBT
הירשמו לימים הפתוחים ב-ZOOM

תכניות לימודים דו שנתיות בחסות מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה
מוכר ע״י איט״ה (האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי)

ita_logo

הכרה ע״י איט״ה

הכרה לגמול השתלמות

מוכר לשבתון

OP_logo-01 copy

בחסות האוניברסיטה הפתוחה

EABCT

פועל בסטנדרט של EABCT

CBT – יצירתי

תכנית לגישה עכשווית המשלבת כלים של חוויה ויצירה

תמונה cbt יצירתי

ייחודה של התכנית מתבטא בחיבור שבין ה-CBT, שהינו מבוסס מחקר וממוקד מטרה, לבין כלים יצירתיים ואמנותיים שהינם גמישים ומותאמים למטופל ולמצבו. בכך אנו מאפשרים להגיע למגוון רחב של אוכלוסיות בעלות צרכים ויכולות שונים.

“CBT יצירתי” מוביל את חשיבות החוויה כמטביעה את חותמה על עיבוד המידע הנוכחי והעתידי של המטופל. התוכנית מדגישה את העמדה הטיפולית, המשחקית והיצירתית בשילוב האומנויות, כמרכיבים מרכזיים בארגז הכלים הטיפולי של המטפל הקוגניטיבי התנהגותי

הנחת רישום מוקדם של 10% לנרשמים עד ה-31.05.23

להרשמה ליום הפתוח השאירו פרטים או התקשרו ל-03-5288171