psagot_logo
op_logo

לוגו פסגותלוגו האוניברסיטה הפתוחה

לימודי CBT הלכה למעשה (לקהל הרחב)

תכנית זו נבנתה על סמך ניסיון מקצועי מצטבר ונועדה לתת מענה לקהל עוזרים ונעזרים המתמודד עם קשיים רגשיים במסגרת פעילות מקצועית או אישית. הגישה מתאימה למנהלים בכירים, מנהלי משאבי אנוש במגזר העסקי, מסייעים ומדריכים בתחום החינוך, מטפלים בתחום הרפואה המשלימה ובני משפחה המתמודדים עם קשיים רגשיים בתוך המשפחה. למידת העקרונות ודרכי יישום של עקרונות הגישה הקוגניטיבית התנהגותית מרחיבים באופן משמעותי את ההבנה למצבי חיים ומשפרת את איכות החיים של העוזר והנעזר.

CBT גישה קוגניטיבית התנהגותית

הגישה ההתנהגותית ובהמשך הקוגניטיבית פרצה לתודעה המקצועית בשנות ה-60 בזכות הוכחת יעילותה הטיפולית. מאז ועד היום כל טכניקה יישומית מבוססת מחקר מצטרפת לאסכולה זו.
בלב ליבה של התפיסה נמצאת ההבנה כי לכל אדם יש כוחות ומשאבים שיש לאתרם אל מול חסמים אשר מעכבים את מימוש יכולותיו. הגישה מאפשרת זיהוי, שיפור והעצמה של היכולות והמשאבים בכדי ליצור את השינוי המיוחל. הגישה מתמקדת בהווה ומאמינה ביכולת של הנעזר לעשות שינוי.
שילוב עקרונות גישה במסגרות שונות מאפשר התמודדות טובה יותר עם שינויים ואתגרים, תקשורת בין אישית יעילה, גיוס מוטיבציה, התמדה, תיעול רגשות בריא יותר, יציאה ממצבי תקיעות, התמודדות עם דחיינות, הימנעויות וחסמים אחרים המעכבים את הפרט במימוש יכולותיו.

יתרונות התכנית:

  • הוראה ע”י סגל מרצים בכיר

  • רכישת כלים להתמודדות עם מצבים מאתגרים שונים בחיים
  • ידע ומבט מעמיק אל תוך הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית
  • הבנת תהליכים קוגניטיביים, התנהגותיים ורגשיים
  • שיפור איכות החיים, לימוד דרכי עזרה והתמודדות לסביבתך ולעצמך
  • העצמה אישית והתנסות חווייתית
  • לימודים במכון טיפולי העובד בשיתוף עם המחלקה לחינוך ללימודי חוץ ופסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה

היקף התכנית:

מסלול חד שנתי בהיקף של 140 ש”א. תחילת הקורס: 6.11.18
לימוד תיאורטי משולב בתרגול חוויתי וחומרים ויזואליים.

תעודת סיום

מטעם מכון פסגות לטיפול והכשרה בשיתוף מחלקת לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.

halacha_lemaase_web

רוצה שניצור איתך קשר?