trauma_course_2024_header2

הכשרת מטפלים לטיפול בטראומה – טיפול מבוסס ראיות

תאריך פתיחת קורס: 14.1.24 | קורס מקוון

על הכשרת מטפלים לטיפול בטראומה – טיפול מבוסס ראיות

ההכשרה מבוססת על 3 מודולים, כאשר כל מודול ניתן ללמידה בנפרד. ההכשרה נועדה לספק הבנה מקיפה ומעמיקה של התערבויות טיפוליות המתמקדות בטיפול בטראומה. המשתתפים יצברו ידע ומיומנויות ב-3 גישות מבוססות ראיות:

 • טיפול בעיבוד קוגניטיבי בטראומה (CPT)
 • טיפול ממוקד גוף וטראומה – החוויה הסומטית (SE)
 • הטיפול הדיאלקטי לויסות רגשי בטראומה (DBT)

מטרות ההכשרה

 1. להבין את הבסיס התיאורטי של הגישות.
 2. להתנסות בטכניקות מרכזיות של כל גישה.
 3. תרגול מיומנויות.
 4. כיצד לשלב התערבויות טיפוליות שונות בטראומה לתכנית טיפולית מקיפה.
 5. לפתח מיומנויות בהערכה וגיבוש יעיל של תוכניות טיפול לנפגעי טראומה.

משך הקורס

מודול 1: טיפול בטראומה קוגניטיבית (CPT)

 • מבוא ל-CPT והתערבויות קוגניטיביות-התנהגותיות שלו
 • בחינת תהליך המבנה הקוגניטיבי בטיפול בטראומה

מודול 2: התנסות סומטית (SE)

 • הבנת הגישה הסומטית לריפוי טראומה
 • טכניקות וכלים המשמשים ב-SE לוויסות מערכת העצבים

מודול 3: DBT- טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT)

 • טכניקות לויסות רגשי

כל מודול מורכב מ-5 מפגשים של 25 ש”א
סך כל ההכשרה: 75 ש”א

הלימודים מתקיימים בימי א׳ בין השעות 16:00 ל-20:30

עלות הקורס

כל מודול 2,350 ₪

מודול 1 ו-2 עד 2 תשלומים
מודול 3 עד 3 תשלומים

עם מה תצאו בסוף הלימודים?

המסיימים והעומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם מכון פסגות ומערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.

להורדת ידיעון התוכנית

לפרטים נוספים השאירו פרטים או התקשרו ל-03-5288171