eft תמונה ראשית

לימוד טיפול ממוקד רגש – EFT – Emotion Focused Therapy

תאריך פתיחת קורס: 10.1.2023

על לימודי EFT טיפול ממוקד רגש –

קורס חדש המוצע במסגרת גישות ממוקדות רגש של הגל השלישי.

ישנן הרבה שיטות טיפול שמציעות כלים להתמודד עם רגשות, קשים ותחושות. ייחודיותה של שיטת ה-EFT מתמקדת במגע ישיר ברגש ובלתי אמצעי. הטיפול מכוון להגיע הישר לליבה של רגשות, אפקטים ותחושות. המשפט שמאפיין את השיטה והמוטו שלה הינו Change emotions with emotions.
תוספת של ה-EFT ל-CBT הופכת את הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי המקובל, לחוויתי יותר.
בקורס זו נציג כלים להתחברות לרגשות של מטופל, לויסות רגשות ולשינוי רגשות פוגעניים ובלתי סתגלניים, וזאת תוך גישה ישירה אליהם ועקיפת מחסומים קוגניטיביות והתנגדויות. שיטה זו עשויה לקדם טיפול, במיוחד במקרים בהם יש קושי לעבוד עם סכימות חשיבה או ליישם כלים התנהגותיים. טיפול זה תורם להעלאת המוטיבציה לטיפול ולשינוי, לקידום טיפול בהתנגדויות ושיפור יעילות הטיפול.
בקורס נלמד לזהות רגשות ולהתחבר אליהן, לגלות רגשות נוספים, לשיים אותם ובסופו של התהליך גם לשנותם באמצעות העלאת רגשות אחרים או הפניית מיקוד הקשב לרגשות נוספים. כל זאת מתוך התפיסה כי ברגשות מטפלים באמצעות רגשות אחרים.

למי מתאים קורס EFT?

הקורס שאורכו 20 ש”א, מתאים לבעלי תואר אקדמי טיפולי.

עם מה תצאו בסוף הלימודים?

המסיימים יקבלו תעודה מטעם מכון פסגות ומערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.

להורדת ידיעון התוכנית

לפרטים נוספים השאירו פרטים או התקשרו ל-03-5288171