dbt-education_header

טיפול דיאלקטי התנהגותי – יישום מיומנויות DBT בעולם החינוך

תאריך פתיחת קורס: 8.5.2022

על טיפול דיאלקטי התנהגותי – יישום מיומנויות DBT בעולם החינוך

טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) הינה גישה טיפולית שנחקרה רבות וידועה ביעילותה בעבודה עם מבוגרים, מתבגרים וילדים עם קשיים משמעותיים בויסות הרגשי. הגישה משלבת בין תפיסת עולם דיאלקטית ותנועה בין עקרונות של שינוי מעולם ה-CBT לבין עקרונות של קבלה (תיקוף, מיינדפולנס).
חלק משמעותי מהטיפול, לצד פסיכותרפיה הינו לימוד של מיומנויות המחולקות לארבעה תחומים – מיינדפולנס, ויסות רגשי, התמודדות עם מצוקה ומצבי חיים קשים ויעילות בינאישית. לאורך השנים מחקרים הראו כי גם ללימוד המיומנויות כחלק העומד בפני עצמו יעילות בהפחתת כעס, דכאון, תנודתיות במצב הרוח, אימפולסיביות ועוד.
ברחבי העולם הטיפול מיושם במגוון מסגרות ועבור אוכלוסיות שונות. אדפטציה חשובה ונוטעת תקווה היא יישום המיומנויות במסגרת בית הספר עבור תלמידים. המיומנויות יכולות לסייע לכלל התלמידים בפיתוח דרכי התמודדות עם מגוון האתגרים עמם עשויים להיפגש (התמודדות עם מצבים חברתיים של דחייה או לחץ חברתי, קשרים אינטימיים וסוגיות מיניות, משימות לימודיות, התנהגויות אימפולסיביות ושימוש בחומרים, סוגיות הקשורות לדימוי עצמי ולביטחון עצמי) ובכך גם לסייע במניעה של התפתחות קשיים ופסיכופתולוגיה בהמשך ובשיפור האקלים הבית ספרי.

למי הקורס מתאים?

הקורס שאורכו 35 שעות אקדמיות, מתאים לבעלי תואר אקדמי טיפולי.

עם מה תצאו בסוף הלימודים?

בוגרי התכנית יצאו עם כלים לפיתוח מיומנויות שונות היכולות לסייע לתלמידים במסגרות החינוכיות והאישיות.
המסיימים והעומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם מכון פסגות ומערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.

להורדת ידיעון התוכנית

לפרטים נוספים השאירו פרטים או התקשרו ל-03-5288171